Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Avancerad externredovisning med magisteruppsats

Kurspaketet består av Avancerad externredovisning 15 hp samt magisteruppsats 15 hp.

Avancerad externredovisning, 15 hp

Kursen består av två avsnitt: Normer och deras tillämpning samt Redovisning i kontext.

Normer och deras tillämpning

Normer och deras tillämpning handlar om hur redovisningen regleras samt innehållet i utvalda normer. Du får lära dig om normsättning på global nivå samt dess inverkan på europeiska och svenska noterade företag samt reglering för svenska företag, både noterade och icke-noterade. De normer som ingår i kursen diskuteras både ur ett redovisningsteoretiskt och ur ett praktiskt perspektiv. Du får lära dig både vilka överväganden som ligger bakom olika sätt att redovisa, och hur redovisningen tekniskt utförs.

Normerna i redovisningen måste tillämpas av redovisningens producenter, det vill säga företagen. Du får lära dig vilka regler som ska, bör respektive får följas, vilka tolkningsmetoder och argumentationsmetoder som finns samt hur konflikter mellan olika regler kan lösas. Tillämpade redovisningsregler påverkar hur tillgångar, skulder och eget kapital redovisas och värderas samt när intäkter och kostnader redovisas. Detta påverkar i sin tur nivån på företags egna kapital och företags utdelningskapacitet. Du får därför lära dig redovisningens koppling till andra områden exempelvis associationsrätt.

Redovisning i kontext

I detta avsnitt sätts redovisningen in i ett bredare sammanhang där den relateras till revision, etiska aspekter samt upplysningar om miljömässigt och socialt ansvar.

Med hjälp av en genomgång av revisionsprocessen i företag får du inblick i vad revision innebär och dess villkor och syften. Du lär dig vad revisorsrollen innebär och får en bild av vad revisionsyrket innebär i praktiken. Revision kopplas även till etiska frågor inom redovisning och här presenteras och diskuteras effekterna av till exempel interna revisionskommittéer och etiska koder. Generellt sett har intresset för hållbarhet och hållbart företagande ökat under senare år varför även regleringen påverkas och ställer högre krav på företags rapportering. Du kommer lära dig om företags rapportering kopplat till såväl integrerad rapportering som hållbarhet.

Magisteruppsats inom externredovisning, 15 hp

Du får själv identifiera och formulera en större komplex frågeställning, samt planera och med lämpliga metoder genomföra kvalificerade analyser. Arbetet relateras till redovisningens vetenskapliga grund, metoder och en fördjupning av aktuella forskningsfrågor inom en vald del av redovisningsområdet. Arbetet resulterar i en skriftlig uppsats, som avrapporteras och diskuteras vid ett seminarium. I kursen ingår även metodföreläsningar.

Ansök senast 15 april

Sista ansökan för hösten 2020 är den 15 april 2020 på www.antagning.se. Hitta kursen med hjälp av koden GU-18150.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 180 hp varav 90 hp företagsekonomi inklusive kandidatuppsats och en inriktning mot redovisning inkluderande koncernredovisning eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng utan maxgräns.

Arbetsmarknaden är god

Nyexaminerade ekonomer med inriktning mot redovisning är attraktiva på arbetsmarknaden.

Enligt tidningen Balans finns det ett fortsatt stort rekryteringsbehov inom revisionsbranschen. Läs mer på tidningenbalans.se

Enligt Civilekonomerna har nyexaminerade ekonomer med inriktning mot redovisning (controllers, redovisningsekonomer och revisorer) de bästa utsikterna att snabbt få jobb. Efterfrågan på revisorer och redovisare bedöms vara fortsatt hög de kommande åren. Läs mer på Civilekonomerna.se

Arbetsförmedlingens prognoser visar också på goda jobbmöjligheter för redovisningsekonomer, revisorer och controllers. Läs mer i "Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt" på sidan 11-13.

Vill du veta mer?

Kontakta Anna-Karin Pettersson, kurskoordinator, annakarin.pettersson@handels.gu.se

Sidansvarig: Malin Tengblad|Sidan uppdaterades: 2020-01-31
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?