Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Doktorsavhandlingar vid Företagsekonomiska institutionen

Den första doktorsavhandlingen i företagsekonomi vid Handelshögskolan gavs ut 1950. Det var Nils Västhagens avhandling "Inkomst- och utgiftsbegreppen i förvaltningsbokföring och affärsbokföring".

Sedan dess har det kommit många fler, se vilka i den påbörjade listan nedan.
 

2019

Aineas Mallios
Licensing Games

Savvas Papadopoulos
Essays on behavioral determinants of earnings quality

Parviz Alizada
Essays in trade financing and trade relationships

Bianca Koroschetz
Exploring the (re-)configuration of environmentally unsustainable practices: Antifouling in the Baltic Sea

Gabriella Wulff
Behind the Scenes of Transparency: A Study of a Swedish Denim Company

Natalia Kostitcyna
Essays on Bank Funding Strategies

Sandra Samuelsson
Unpacking inscriptions – A sociomateriality perspective on the design process of a milk package

2018

Birgitta Vitestam-Blomqvist
Mitt hem och min ekonomi

Jonas Fasth
Företagsledares arbete och tillväxt

Sandhiya Goolaup
On Consumer Experiences and the Extraordinary

2017

Robert Wentrup
Forskarutbildningsämne: Ekonomisk geografi
The internationalization Process of Online Service Providers – Geographical perspectives on the emerging online economy

Christian Gadolin
The Logics of Healthcare - In Quality Improvement Work

Henrik Jutbring
Social Marketing through Events

Ulises Navarro Aguiar
Negotiating the Value(s) of Design(ing): An Organisational Inqury

Emily Xu
Forskarutbildningsämne: Ekonomisk geografi
The Internet of Things: Projects-Places-Policies

Mats Carlbäck
To Be or Not to Be...- Brand Affiliation in the Hotel Industry

Marissa Ekdahl
Resource Base Change and Development during the Internationalization Process: The Case of a Swedish Fashion Firm

 

2016

Eva Maria Jernsand
Inclusive place branding – What it is and how to progress towards it

Marina Grahovar
Hållbarhetsredovisningens innehåll. Vad har en inverkan på hur hållbarhetsredovisningens innehåll upprättas?

Katarina Zambrell
Identitet i arbete(t) - Chefers reflektioner om arbetets dimensioner

Pierre Donatella
Artificiell styrning av resultat – Om ekonomi, politik och tjänstemän

Caroline The
Re-Searching Stewardship

Martin Öberg
När handelsplatser växer fram - vägen och tiden

Ulf Aagerup
It's Not What You Sell - It's Whom You Sell it To

2015

Elin Larsson
Management accounting fashion setting - Studies on supply-side actors in Sweden

Viktor Elliot
Essays on performance management systems, regulation and change in Swedish banks

Johan Jakobsson
Unfoldning the Evolutionary Growth within a Subsidiary; the Case of a Sales Subsidiary in the Middle East

Emmeli Marton
Disclosures on judgment in financial reporting - Essays on accounting quality under International Financial Reporting Standards

Anna Karin Pettersson
Nedskrivning av fartyg - En studie av hur IAS 36 har tillämpats i europeiska rederier

Niuosha Samani
Financial Reporting and Corporate Governance: Essays on the contracting role of accounting and the effects of monitoring mechanisms

2014

Pernilla Lundqvist
Tillämpning av redovisningsnormer - intäkter och avsättningar

Carl Sjöberger
Affärsstrategisk analys av tanksjöfartsföretag

Jon Williamsson
The Business Model - Formation, description and definition

Erik Lundberg
Tourism Impacts and Sustainable Development.

Asgeir Torfason
Cash flow accounting in banks – a study of practice.

Jeanette Hauff Carlsson
Trust and risk-taking: A study of consumer behaviour within a Swedish pension investment setting.

2013

Svetlana Sabelfeld
Investor Relations on the Web – interpretations across borders.

Ulla Bengtsson
Stora investeringar i mindre kommuner – Scope, Scale and Stage Construction som strategier

Hans Jeppson
Essays on information asymmetry, disclosures and the financing of R&D. The case of the biotechnology industry.

Niklas Arvidsson
Essays on operational freight transport efficiency and sustainability

Marita Fagerling
Introduktionen av ett försök att förnya sjukhusvården – ringar skrivna på vattnet

Bernt Saxin
Resilience in transport services - focus on constraints

Per Thilander
Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-medarbetare

Andreas Hagberg
Lönsamhet och finansiell flexibilitet. Rederinäringen i Sverige 1997-2006

2012

Marcus Gianneschi
Vara och märkas - unga konsumenters relationer till klädindustrins varumärken

John Armbrecht
The Value of Cultural Institutions-Measurement and Description

Gabriela Schaad
Strategies for Environmental Sustainability of Municipal Energy Companies. Pathways of Sustainable Development between Business and Society

Pernilla Rehnberg
Redovisning av immateriella tillgångar i samband med förvärvskalkylering - principbaserade redovisningsregler och relevans

Anna Karin Olsson
Members in Tourism Settings - their motivations, behaviours and roles

Tina Karlsson Ingdahl
Människor, skjortor och siffror - reducera komplexitet och en order blir till

Christian Jansson
Företag med Framgång – hur resurser kan skapa varaktiga konkurrensfördelar

Conny Overland
Essays on ownership and control: Shareholder wealth effects in takeovers and the measurement of ownership concentration

2011

Maria Fuentes
Att göra hem – en studie av unga mäns boende och konsumtion på 2000-talet

Magnus Rosén
The practice of strategy formation – opening the green box

Roy Liff
Professionals and the New Public Management – multiprofessional teamwork in psychiatric care

Johan Lorentzon
Att värdera tillgångar – verkligt värde inom skogs- och fastighetsbranschen

Sara Hjelm Lidholm
Omskapande processer. När internet kom till Postorderföretaget.

2010

Mikael Löfström
Samverkan och gränser – studier av samverkansprojekt i offentlig sektor

Rebecka Arman
Fragmentation and power in managerial work in health care - A study of first and second line managers

Kristina Lygnerud
Risk Management in Swedish District Heating Companies

Taylan Mavruk
On the Importance of Information Asymmetry: Essays on Local Bias and Managerial Myopia

Ellinor Torsein
International Business Negotiations – Cultural Distance and Adaptation. Swedish Businessmen Negotiating with Norvegian and Spanish Counterparts

Ann-Christine Mjölnevik
Revisionsutskott – En studie om förtroende, rättvisa och ansvar

Johan Magnusson
Unpackaging IT Governance: A study of Chief Information Officers in Large, Swedish Organizations

Niklas Egels Zandén
Managing responsibilities: The formation of a Swedish MNC’s firm-society policies and practices

Christine Lundberg
Challenges in Delivering Services: The Front-Line Hospitality and Tourism Employee Perspective

2009

Magnus Olsson
Fast rotad är den trygghet som bygges på sparade slantar – en analys av sparbankernas värdeskapande på den avreglerade bankmarknaden i Sverige

Kristina Jonäll
Bilden av det Goda Företaget – Text och siffror i VD-brev

Petter Rönnborg
Det där ordnar marknaden...- Investeringspraktik på den avreglerade elmarknaden

Maria Lexhagen
E-marketing and customer perceived value in travel and tourism

2008

Torbjörn Ljungkvist
Affärsrådgivning – Samspel mellan entreprenör och experter

John Ylander
Constructive management – Synchronizing relations in change

Kristian Wasén
Robotkirurgisk tjänsteproduktion – distanserad närhet

Marita Blomkvist
Entreprenörer som redovisare – bokslutsprocessen i Gasellföretag

Anders Örtenblad
Making sense of vague management ideas

Karl Ydén
”Kriget” och karriärsystemet. Försvarsmaktens organiserande i fred.

Helena Öfverström
Steget till chefskap – om läkare som verksamhetschefer

Xianghong Hao
Coping with Project Complexity – A study of a yearly facelift car project at Volvo Car Corporation (VCC)

Leif Anjou
Politisk styrning av kommunal tjänsteproduktion i egen regi. En flerfallstudie av sjukvård och äldreomsorg

Lisa Svensson
Normerande idéparadox – en studie av tillväxtpolitikens intertextualitet samt dess samhälleliga innebörd

Fredrik Lavén
Organizing Innovation – How Policies are Translated into Practice

Sanja Vujicic
Photographic Messages in Tourism Advertising –Advertisers ‘Planning for the Production of as well Potential Tourists’ Interpretation of Photographic Messages in Tourist Brochures.

Elisabeth Karlsson
Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

Johan Hagberg
Flytande identitet. NetOnNet och e-handelns återkomst

Wajda Irfaeya
Employee responsibility – Conceptualization, validation, determinants, and outcomes

Magnus Söderberg
Four Essays on Efficiency in Swedish Electricity Distribution

Zia Mansouri
Governing Innovation – Internet and Renewal in Swedish Banks

Ingmari Cantzler
Teamorienterade entreprenörer – en studie av samarbete och utveckling i entreprenöriella team

2007

Björn Remneland
Entreprenörskapets vidunderliga resa – en dramaberättelse om skapandet av två webbplattformar

Rikard Bergqvist
Studies in Regional logistics – the Context of Public-Private Collaboration and Road–Rail Intermodality

Kjell Arvidsson
Skivbolag i Sverige – musikföretagandets hundraåriga institutionalisering

Christer Holmén
FINANCIAL SERVICES- en kompletterande verksamhet som förändrar bilindustrins affärslogik

Malin Sundström
De säger att nätbutik är bekvämt

Jonas Flodén
Modelling Intermodal Freight Transport –The Potential of Combined Transport in Sweden

Peter Beusch
Contradicting Management Control Ideologies –A study of Integration Processes following Cross-Border Acquisitions of large Multinationals

Mikael Lundgren
Moral till salu? Om materialisering av strategi i ett finansföretag

Gary Kokk
Managing in Aerospace Inquiries into executive Work Practice

Magnus Willesson
Payment Efficiency and Payment Pricing - Four Essays

Ahmad Ahmadi
Möten mellan institutioner som drivkraft för den entreprenöriella processen

Dorit Christensen
Meningsfullt arbete via ”solidariska” chefer.  En studie om skapande av framtida meningsfullt arbete efter ett företagsuppköp

David Renemark
Varför arbetar så få kvinnor med finanser?

Petra Stelling
Regulatory Reforms, Railway Organisation and Cost Efficiency

Catrin Lammgård
Environmental Perspectives on Marketing of Freight Transports

Johan Dergård
Framgångsrika entreprenörers användning av redovisningsinformation

2006

Hans Englund
Struktur och handlingar i en kommunal reform - erfarenheter av balanserad styrning

Per Grängsjö
Om organisering av turism. Studier av turismens samarbetsorganisationer i Sverige

Agneta Gustafson
Normer och praxis - tre ideella föreningar och deras redovisning

Lena Hansson
Universial Design – a marketable or utopian concept?

Daniel Johanson
Accounts in Corporate governance. A Study of Content, Context and Use of Information to Boards of Directors

Pernilla Jonsson
Capturing the elusive simplifier

Jörn Bue Olsen
Om doble normer i naeringslivet - etikken i tidsklemma

Vedran Omanovic
A Production of Diversity. Appearances, Ideas, Interests, Actions, Contradictions and Praxis

Ann-Louise Petersen
Marknadsorientering inom folkbildningen. Fritt och frivilligt i ett nytt ljus

Alan Schürer
Utveckling av skolmiljöer - aktiviteter och mening i småskaligt arbete

2005

Thomas Andersson
Managers' Identity Work. Experiences from participating in introspective management training

Annika Hallberg
Post-Travel Consumption - Country-of-Origin Effects of International Travel Experiences

Manoocher Kavoosi
Awareness in Intercultural Cooperation. Studies of Culture and Group Dynamics in International Joint Ventures

Christopher von Koch
Ägarstyrning av utländska banker i Central- och Östeuropa. Från planekonomi till EUmedlemskap - en komparativ analys

Nicklas Salomonson
Samtal och samspel. En studie av kundtjänstpersonal i två industriella företag

Roger Schweizer
An Arranged Marriage under Institutional Duality. The Local Integration Process between Two Globally Merging MNCs' Subsidiaries

Daniel Svavarsson
Evaluation of IT Platform Investments

Joachim Timlon
Realizing a New Marketing Strategy through Organizational Learning in Industrial Networks. Implications for Dynamic Capabiblities, a Theory-of-the-Business and Sustainable Competitive Advantages

Lars Walter
Som hand i handske. En studie av matchning i ett personaluthyrningsföretag

Mikael Wickelgren
Engineering emotion. Values as Means in Product Development

2004

Mikael Bergmasth och Mats Strid
Energitjänster på en avreglerad marknad. För en effektivare energianvändning?

Andreas Diedrich
Engineering Knowledge. How Engineers and Managers Practice Knowledge Management

Li Li Ekenstedt
Decision Processes and Determinants of Logistics Facility Locations - Multinational Corporations' Perspectives

Rikard Engström
Competition in the Freight Transport Sector - a Channel Perspective

Ann-Christine Frandsen
Rum, Tid och Pengar - en studie om redovisning i praktiken

Ulrika Holmberg
Nöjd och trogen kund? Konsumenters lojalitet mot dagligvarubutiker

Eva Johansson
Åtagande och återberättelse - en studie av styrelsens arbete i fyra bostadsbolag

Kerstin Rosenberg
Värdet av arbete - arbetsvärdering som ett lönepolitiskt instrument

Peter Svahn
Beslutsunderlag i Sveriges energibolag - Vad kostar energin och vem betalar för den?

2003

Petra Adolfsson
Miljö och dess många ansikten i staden - om kvalitetsmätningar och organisering i Stockholm

Freddy Hällsten
Det dygdiga personalansvaret - Om chefers ansvarstagande för personal utifrån etiska perspektiv

Mia Larson
Evenemangsmarknadsföringens organisering: Interaktion mellan aktörer på ett politiskt torg

Carina Löfström
Hur Posten blev företag. Om reformer och översättning av déer

Nils Nilsson
Entreprenörens blick. Om förståelse, identitet och handling i det mindre företaget

Hossein Pashang
Processes of Accountability. Experience from the Operative Level in Swedish Local Government

Gunnar Rimmel
Human Resource Disclosures. A Comparative Study of Annual Reporting Practice About Information, Providers and Users in Two Corporations

2002

Berit Björnsson
En bank även för kvinnor? Småföretagares erfarenheter av rådgivningsmöten i bank

Annica Bragd
Knowing management. An Ethnographic Study of Tinkering with a New Car

Krister Bredmar
Att skapa organisatorisk mening. En studie av management control-processer på mellannivå i tre företag

Per Forsberg
Berättelser och omdömen i en redares vardag

Christian Jensen
Maktens språk och språkets makt - om hur Västra Götalandsregionen blev till

Kajsa Lindberg
Kopplandets kraft. Om organisering mellan organisationer

Peter Lindelöf
Teknik- och forskningsparker som Entreprenöriell Miljö

Merja Mankila
Essays on Strategic Price Bundling in Retail Banking

Magnus Pruth
Kontrakt som styrmedel i TPL-samarbeten - Existerande funktioner och utveckling av nya principer

Anders Sandoff
Resursbaserad konkurrenskraft - en analys av elleverantörers konkurrensfördelar

2001

Leif Enarsson
Regionala godstransportföretag på järnväg - en studie av marknadsutvecklingen i avregleringens spår

Markus Fellesson
Den allmännyttiga kunden. Nya organiseringsmönster i kommunala bostadsföretag

Norman Macintosh
Accounting, Accountants, and Accountability: Poststructuralist Positions

Martin Selander
Mångfaldens problematik - om mötet mellan Ädelreformen och sjukhemmets verksamhet

Göran Svensson
Sårbarhet i logistikkanaler. En studie av svensk fordonsindustri

Eva Terrvik
Att kanalisera hållbarhet - hur dagligvaruföretag översätter miljökrav till handling. En studie om egna miljövarumärken i dagligvaruhandeln

Stig Westerdahl
Business and Community – on organisations in the social economy

Gudrun Baldvinsdottir
Management Accounting and the Institutionalisation of Trust

2000

Eva Gustavsson
Organisering av tjänster: från den symmetriska interaktionen till införandet av standarder?

Ewa Wikström
Projekt och produktiv kommunikation

Björn Lantz
Internprissättning med effektiva incitament

Maria Tullberg
Växelsång - Om omorganisering för förändring på SJ

Ulla Eriksson
Det mangranna sällskapet - Om konstruktion av kön i företag

Jan Eduard Skaug
Affärsstrategiskt ledarskap - En studie av samband mellan ledarskap, konkurrensstrategi och prestation i logistikintensiva handelsföretag

Sigvald J. Harryson
Managing Know-Who Based Companies - A Multinetworked Approach to Knowledge and Innovation Management

Kåre Hansen
Prestasjoner på messer - En studie av utstillere på internasjonale matvaremesser

Gunnar Wahlström
Nya förutsättningar för reglering av extern redovisning - en praxisundersökning mot bakgrund av finansiella instrument

1999

Henrik Hansson
Kollektiv kompetens. En studie av skicklig interaktiv handling.

Karin Winroth
När management kom till advokatbyrån . Om professioner, identitet och organisering.

Stefan Melesko
Stora tidningsföretags strategier för konjunkturanpassning.

Olof Zaring
Investment Decisions and the Environment. A Study of Strategies for Project Planning.

Per Echeverri
Servicemötets kommunikation. En videobaserad analys av bemötande med tonvikt på ickeverbal kommunikation
 

1998

Knut, Fahlén

Störningars konsekvenser för tillverkande företags effektivitet – Identifiering, analys och hantering av störningar.

Marton, Jan
Accounting and Stocks Markets. A study of Swedish Accounting for International Investors and Analysts.

Nyberg, Kjell
Interaktion I dyader – studie av affärssamtal inom europeisk trävaruhandel.

Wesström, Mette
Hotellet, kunden eller jag? En studie om dilemman i servicearbete.

Aidemark, Lars-Göran
Vårdens ekonomi i förändring – En studie av ekonomistyrning i Landstinget Kronoberg.

Albinsson Bruhner, Göran
Dagspressens politiska ekonomi.

Bergström, Ola
Att passa in. Rekryteringsarbete i ett kunskapsintensivt företag.

Strannegård, Lars
Green Ideas in Business.

1997

Andrén, Carl-Johan
Föreställningar om kunder – om hur personal i banker föreställer sig och agerar mot kunder

Ask, Urban och Ax, Christian
Produktkalkylering i litteratur och praktik. En beskrivande och förklarande studie av svensk verkstadsindustri.

Axvärn, Anders
Valutarisk vid sjöförsäkring - En teoretisk och empirisk studie av hur denna speciella form av valutarisk kan hanteras.

Dobers, Peter
Organizing Strategies of Environmental Control.

Nilsson Molnar, Margreth
Internationella affärsförbindelser. Svenska affärsmäns erfarenheter av att förhandla med fransmän, japaner och utlandskineser

Ossiansson, Eva
Nätverk i förändring. en studie av svenska dagligvarukedjor och deras leverantörer

Rosendahl, Tom
Naerhet og erfaring skaper lokaltilpasset reklame - en studie av internasjonale annonsørers reklametilpasninger i norske massemedier

Schwarz, Birgitta
Det miljöanpassade företaget - Strategiska uppträdanden på den institutionella scenen

Stiernstrand, Ossian
Servicekvalitet inom evenemangsturism. En studie av två svenska turistattraktioner.

Solér, Cecilia
Att köpa miljövänliga dagligvaror

Tengblad, Stefan
Chefsförsörjning. Mötet mellan motstridiga ideal

Trägårdh, Björn
Samverkan och samexistens. Om relationer mellan operativa chefer
 

1996

Sjögren, Stefan
Effektiva kombiterminaler -en tillämpning av DEA

Javefors, Håkan och Enquist, Bo
Huvudmannaskapets dialektik – en studie av Renault/Volvo-affären.

Kärreman, Dan
Det oväntades administration. Kultur och koordination i ett
tidningsföretag.
 

1995

Wramsby, Gunnar och Österlund, Urban
Svenska fastighetsinvesteringar inom EG 1987-1990.
Investeringsbedömning, kreditbedömning och hyrespåverkande variabler.

Ekström, Karin M
Children’s Influence in Family Decision Making.
A study of Yielding, Consumer Learning, and Consumer Socialization.

Andersson, Martin
Kontroll av bankernas betalningssystem. Risk och effektivitet i betalningsflödet mellan banker.

Johansson, Staffan
Verksamhetsbedömning i mjuka organisationer. Om kommunala ledares verksamhetsinformation och försök att finna mått på effektivitet inom social service.

Lidström-Widell, Gill
Organisationsbilder - om tanken som bas för handling.

Söderbom, Arne
Förändringsförloppet i ett storföretag.
En studie om strategiskt handlande, strategifaser och företagsmyter.

1994

Westin, Olle
Informationsstöd för lokal ekonomi. En studie kring informationssystem och lokala informationsstöd ur ett verksamhetsperspektiv

Sandberg, Jörgen
Human Competence at Work. An Interpretative Approach.

Larsson Mossberg, Lena
Servicemöten och deras betydelse vid charterresor.

Andersson, Berndt
Investeringar och energianvändning. Studier av industriföretagens initiering och bedömning av energiinvesteringar.

Kullvén, Håkan
Ekonomisk styrning ur ett tjänsteperspektiv.

1993

Källström, Anders
Beslutsstöd - två fallstudier om utveckling av stöd för ekonomiskt beslutsfattande.

Sundström – Lumsden, Marie
Ekonomisystem i mindre företag.

1992

Löfsten, Hans
Underhåll av kommunal infrastruktur - principer för planering, prissättning och finansiering

Brigelius, Lars och Rosén, Peter
Planering av produktflöden under en förändringsprocess

1991

Solli, Rolf
Ekonomi för den som gör något. En studie av användning och utformning av ekonomiinformation för lokala enheter

1990

Jobring, Ove
Medlemstyrda organisationer – om medlemskap, ledarskap och utveckling

Ohlsson, Östen
Samverkan och handling. Studier av interorganisatoriska projekt

Johansson, Owe
Organisationsbegrepp och begreppsmedvetenhet

Mattsson, Bo
Ledningsgruppen och dess medlemmar

Roos, Lars-Uno
Japanisering inom produktionssystem. Några fallstudier av Total Quality Management i brittisk tillverkningsindustri

1989

Johansson, Inga-Lill
Människor och ekonomi – en studie av hur säljare använder ekonomisystemen i tre framgångsrika företag

Grönlund, Anders
Lokal ekonomi. En fältstudie från tre produktionsavdelningar vid Volvo Komponenter AB

 
1987

Norén, Lars
Ny teknik i små företag

Rundh, Bo
Marknadsaspekter på en ökad egen förädling - svensk pappersindustri på europamarknaden

Bohlin, Håkan
Aktieägarna och årsredovisningen

Johannessen Ims, Knut
Leder i dialog

Andersson, Tommy D
Profit in small firms. A model based on case-studies from the informal sector in a developing country

Schiller, Stefan
Redovisningssystem –användning och utveckling

Wiberg, Sven
På jakt efter en roll - tjänstemäns bilder av planering och politik


1986

Segelod, Esbjörn
Kalkylering och avvikelser. Empiriska studier av stora projekt i kommuner och industriföretag.


1985

Hartman, Thomas och Lindblom, Ted
Effektavgifter – prissättning inom elsektorn

Reichel, Jürgen
Importörens metoder att effektivisera utvecklingsländernas exportmarknadsföring: en studie av handelssamverkan vid försäljning av u-landsprodukter i industrialiserade länder

Häckner, Einar
Strategiutveckling i medelstora företag


1984

Larsson, Stig

Företagsledaren som politiker. En studie om beslutskrav och handlingsfrihet i företagsledningsarbetet


1983

Olson, Olov
Ansvar och ändamål - om utveckling och användning av ett kommunalt ekonomisystem

Leffler, Jonas
Utveckling av fackliga informationssystem


1982

Sternhufvud, Ulf
Produktavveckling i företag

Stenberg, Thomas
Systemsamverkan – en möjlighet för svensk industri?

Alarik, Björn
Fusioner

Molnár, Josef
Bytesaffärer i öst-västhandeln

Lindström, Johny
Bilägandets kostnader

Mattsson, Jan
Nationella övertaganden av utländska dotterbolag.

Brorström, Björn
Planerings- eller resultatpolitik - användning och utformning av kommunala bokslut.


1981

Sandin, Alf
Risk management och riskinformation

Hasselström, Dick
Public transportation planning - a mathematical programming approach

Mårtenson, Rita
Innovations in multinational retailing. Ikea on Swedish, Swiss, German and Austrian furniture markets

Gran, Staffan
Innovationshinder inom högskolan

1980

Haglund, Lars
Konsumtions- och köpplanering i hushåll: kartläggning av planeringsprocesser samt analys av samband mellan hushållsresurser, planeringsbeteende och konsumtionsresultat

Linde, Viveka
Marketing in developing countries: procedures, principles and pitfalls when marketing processed foods for malnourished children in Algeria, Egypt, Turkey and Colombia. An evaluation of private and public industry projects.

Hjerpe, Håkan
Marknadsföring av kollektiva persontransporter. En studie av kollektivtrafikens möjligheter att öka sin andel av de lokala och regionala persontransporterna.

Krafft, Ove
Trafiksaneringarnas inverkan på detaljhandeln. En studie av sex svensk städer

Sandahl, Gert
Lokaliseringsstödet i företagens utveckling

Johannisson, Bengt
Den organisatoriska smältdegeln. Kompetens och handikapp vid företagssamgående

1979

Leijon, Svante
Om skriftlig personalpolitik


1978

Bengt, Högberg
Interfirm Cooperation and Strategic Development

Gadde, Lars-Erik
Efterfrågevariationer i vertikala marknadssystem

Bengt, Ohlsson
On the politics of reorganizing

Lars Erik, Norbäck
Relationer mellan samarbetande företag

Targama, Axel
Former för administrativt utvecklingsarbete

Ericsson, Anders
Stagnation, kris och utveckling. Strategier och utvecklingsförlopp i svenska TEKO-företag.


1977

Linde, Mats
Märkesstrategi och märkesval: en studie av konsumenternas märkesvalprocess och effekter av märkesnamn för konsumentens uppfattning, bedömning och val av märke med resulterande beslutsregler för företagen.

1976

Lundström, Anders
Vessel Allocation in Container Systems

Nieckels, Lars
Transfer pricing in multinational firms: a heuristic programming approach and a case study

Ericsson, Dag
Vertical marketing systems – design and development

Törnqvist, Ulla
Capacity Planning for Storages of Petroleum Products

Gandemo, Bertil
Företags finansiering: Empiriska analyser mot bakgrund av teoretiska modeller och förändringar i omgivningen.

Jönsson Lundmark, Birgitta
Pensionsavsättningar från resultatmätnings- och finansieringssynpunkt

Brunsson, Nils
Propensity to change - an empirical study of decisions on reorientations

Polesie, Thomas
Ändamålsbudgetering – beskrivning och analys av tillämpningar

1975

Glimell, Hans
Designing interactive systems for organizational change

Wahlbin, Clas
Cyclical variations in demand for industrial goods
1974

Lennart Eriksson
Koncernredovisningens informationsinnehåll

1973

Olof Edström
Man-computer decision making : the development of three terminal systems for empirical research

1971

Ove Brandes
Supply models : an empirical study of adaptation and innovation in the firm

1970

Anders Edström
Computerized system control. 2, Implementing hierarchieval levels and man-computer interactive decision-making in an experimental control system

Ian Napier
A systems approach to the Swedish building industry : a study of the Swedish building industry, its sub-systems and environment as a basis for the design of systems for the future building industry

Bengt Sandkull
Innovative behavior of organizations : the case of new products

Bo Hedberg
On man-computer interaction in organizational decision-making : a behavioral approach

1965

Bo Wickström
Konsumentens märkesval : en studie av köpbeteendet och dess utveckling

1953

Olof Henell
Marketing aspects of housewives' knowledge of goods

1950

Nils Västhagen
Inkomst- och utgiftsbegreppen i förvaltningsbokföring och affärsbokföring
 


 


 

 

 

 

Doktorsavhandlingar vid Göteborgs universitet

I databasen över doktorsavhandlingar vid Göteborgs högskola/universitet från 1902 och framåt går det att söka ut tidigare doktorsavhandlingar. Databasen innehåller också information om kommande disputationer.

Till databasen

Sidansvarig: Kajsa Lundh|Sidan uppdaterades: 2019-06-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?