Till startsida

Logistikprogrammet

Logistik handlar om flöden av varor, information och kapital. Dessa flöden går inom och mellan företag. Att ständigt utveckla och förbättra dessa flöden har blivit allt viktigare för företag, som ett sätt att skapa strategiska konkurrensfördelar. I detta arbete har moderna IT-lösningar en central roll. 

Programmets mål är att ge studenterna en god allmän ekonomkompetens i kombination med en tydlig specialisering mot logistik för framtida yrkesverksamhet på ledande befattningar inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Antagningen till Logistikprogrammet är avslutad.
Programmet blev fyllt med det överintag som gjorts i urval 2 vid registreringen den 17 aug. Om det är studenter som hoppar av innan terminsstart den 31 augusti kommer vi att fylla på med reserver. Vid ev reservkallning går vi strikt i turordning. 


 

 

Ny student på Handelshögskolan?

Studentkåren, biblioteket, hitta rätt i lokalerna, studievägledning, sustainability days, IT, akademisk ordlista...

Mer information för dig som är ny student

En framtidsbransch

Transport och logistik är en framtidsbransch skriver professor Johan Woxenius. Branschen erbjuder intressanta jobb och lysande karriärvägar.

Läs hela artikeln

GUL

Logistikprogrammets sida på lärplattformen GUL

Career service

Ta del av Career Service verksamhet för att hitta din väg i yrkeslivet.

HHGS

Studentkåren för dig som läser på Handelshögskolan.

Läs utomlands!

Skaffa dig värdefull erfarenhet genom att läsa utomlands under din studietid.

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta