Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

MFS

MFS-programmet kommer från och med 2017 att administreras från Göteborgs universitet centralt, och inte av respektive institution. I och med denna förändring uppstår en fördröjning i programmet. Det kommer inte att finnas möjlighet att söka MFS under vårterminen 2017. Mer information kommer senare kring nya ansökningsförfarandet.

Bakgrund

Minor Field Studies (MFS) är ett program som syftar till att bredda och fördjupa den internationella kompetensen hos en för Sida viktig samarbetspartner inom det internationella utvecklingssamarbetet, nämligen svenska universitet och högskolor. Instrumentet för detta är ett resestipendium som kan beviljas till studenter som önskar göra en fältstudie och skriva, i vårt fall, kandidatuppsats om ett ämne som belyser aspekter på utvecklingsfrågor.

MFS finansieras, kvalitetssäkras och styrs av Sida, medan all administration handhas av Universitets- och högskolerådet. Företagsekonomiska institutionen har erhållit MFS-medel från Universitets- och högskolerådet, som vi i vår tur utlyser till de studenter som ska skriva kandidatuppsats.

För att bli beviljad stipendium är det viktigt att uppsatsen har relevans för utvecklingsproblematiken. Sida kräver att uppsatsen skall var relaterad till den internationella utvecklingsprocessen, dvs belysa aspekter inom samhällsvetenskap, naturvetenskap eller teknik som är av betydelse för ländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. Detta innebär exempelvis att MFS-stipendiet inte får användas för att studera ett svenskt företags eller organisations verksamhet i ett land, utan att inbegripa dess interaktion med värdlandet.

Sida rekommenderar en fältperiod på mellan åtta till tio veckor, då data insamlas och bearbetas. Huvuddelen av skrivandet sker oftast efter hemkomsten. Uppsatsen skrivs på engelska.

Vem kan söka?

Stipendiaten skall uppfylla följande villkor:

 • studenten ska ägna sin MFS-studie till kandidatuppsats och ska i princip ha tagit ca 150 högskolepoäng vid utresan. Studenten får inte ha påbörjat forskarutbildning.
 • den studerande får inte tidigare ha blivit beviljad MFS-stipendiuem eller ett annat SIDA-finansierat stipendium för samma typ av studie som ansökan avser. Annan relevant erfarenhet, t.ex studier och/eller vistelse i u-land eller volontärarbete är inget hinder för att bli beviljad MFS-stipendium.
 • svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige (studien får då inte genomföras i hemlandet).
 • goda kunskaper i engelska, om värdlandets officiella språk är franska, spanska eller portugisiska ska den sökande ha studerat språket  på gymnasienivå (eller ha motsvarande kunskaper).

 

Hur söker du MFS-stipendium?

Ansökan skall utöver det personliga brevet bestå av en utförlig projektplan på 3-5 sidor samt en preliminär budget.

Projektplanen ska vara skriven på engelska och innehålla följande:

 • val av land
 • datum för fältarbete om åtta till tio veckors vistelse
 • syfte och beskrivning av ämnet
 • diskurs ned tydlig anknytning till utvecklingsfrågor, dels till den/de kurs den sökande studerar/studerat.
 • metod för studien
 • eventuella kontakter i landet
 • förslag till alternativ uppläggning som redovisar den mest kritiska delen i den planerade uppsatsen samt hur den sökande ämnar hantera detta.

Budgeten kan omfatta kostnader enligt följande:

 • resa med billigaste färdsätt till och från landet där fältvistelsen ska genomföras.
 • del av levnadsomkostnader
 • eventuella nödvändiga resor inomlandet/regionen
 • vaccinationer
 • försäkring

   

Ekonomi

En studie kan genomföras av en eller högst två studerande. Stipendiebeloppet är 28.000 kr per person. Observera att stipendiet är ett bidrag till studieresan och ska inte täcka alla kostnader.

Stipendiet utbetalas i samband med att flygbiljett skall betalas. Ekonomisk redovisning lämnas snarast efter hemkomsten.

Förberedelsekurs för dig som fått MFS-stipendium

Alla som blivit tilldelade ett MFS-stipendium går en två dagars förberedelsekurs innan studien. Kursen är obligatorisk och anmälan görs via MFS-portalen http://www.mfs.nu  Förberedelseutbildningen är förlagd till Sida Partnership Forums anläggning i Härnösand.  MFS-studenterna kommer att få ett resebidrag som skall täcka kostnaden för resan till och från kursorten. Boende kommer vara förlagt som internat på kursgården för samtliga deltagare. 

Läs mer om kursen på MFS portalen.

Rapportering

Fältstudien ska vara gjord så att såväl stipendiatens individuella deltagarrapportering och vår slutrapportering kan göras allra senast den 26 maj till UHR. Uppsatsen läggs ut av institutionen på MFS-portalen, www.mfs.nu varför den ska lämnas i pdf-format till handläggaren vid institutionen när uppsatsen är klar.

 

Sidansvarig: Malin Tengblad|Sidan uppdaterades: 2017-03-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?