Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Vem gör vad inom administrationen?

Här hittar du vem som gör vad inom FEK:s gemensamma administration uppdelat på:

 

Vill du söka på sidan?
Få fram ett sökfält i din webbläsare genom att hålla ner följande tangenter samtidigt:
PC: CTRL och F
Mac: ⌘ och F 

Basadministration

A

Anläggning/låneregistrering
1. Ann-Charlotte Dahmm

Anhållan/annonsering av anställningar
1. Hanna Strandner Rice (ej doktorander – se under D)
2. Administrativ chef

Ansökan om externa medel
- Kalkyl-granskning
1. Katarina Danielsson

- Registrering av ansökan och kalkyl i EKO
- Beslut om mottagande (av externa medel)
- Registrering av avtal/beslut i EKO
1. Annika Wahlström-Idegård
2. Katarina Danielsson

Arbetsmiljöombud
1. Maria Norbäck
2. Emma Fröjd, ersättare

Arbetsskador
1.Emma Fröjd
2. Hanna Strandner Rice

Arvodesräkningar
- granskar och konterar underlag från
kursansvarig/projektansvarig
- efter attest expediering för utbetalning
- utbetalning till utländsk person
1. Ann-Charlotte Dahmm

B

Bisysslor
1. Hanna Strandner Rice

Behörighet olika konton exempelvis x-konton
1. Hanna Strandner Rice

Betalkort
1. Ann-Charlotte Dahmm

D

Datorer och datautrustning
- inköp och underhåll
1. Annika Wahlström-Idegård
2. IT-tjänst

Diarium
1. Emma Fröjd

Doktorandanställningar
- annonsering, ansökningshandlingar, anställningsbevis, semester, sjukfrånvaro/barnledighet
1. Kajsa Lundh
2. Stefan Sjögren

E

Ekonomiska utredningar/analyser
1. Katarina Danielsson
2. Administrativ chef

ER – Egenrapportering
- allmän information, bistår med användarid/lösenord
1. Hanna Strandner Rice

E-postlistor
1. Hanna Strandner Rice

E-Rekrytering

1. Hanna Strandner Rice

EKO – GUs kontraktsdatabas
- fakturering av uppdragsforskning, fakturering av uppdragsutbildning
1. Annika Wahlström-Idegård
2. Katarina Danielsson

Externa fakturor
- fakturering övrigt (under ett basbelopp)
1. Ann-Charlotte Dahmm

F

Fakturor
- EFH, elektronisk fakturahantering samt kontering av leverantörsfakturor svenska/utländska
1. Ann-Charlotte Dahmm
2. Annika Wahlström-Idegård

Forskningsuppdrag/bidrag se Projektadministration

Forsknings- och forskarutbildningskommittén (FFK)
- kallelse, underlag, protokoll, expediering av beslut
1. Kajsa Lundh

Friskvård
1. Hanna Strandner Rice

Försäkringar/URA-avtal
1. Ann-Charlotte Dahmm

G

GUL
1. Sektionsadministratörerna

GUBAS
- KursplaneGUBAS
1. Wiviann Hall

- UtbildningsGUBAS
1. Anneli Eriksson

GUP
1. Sektionsadministratörerna
2. Kajsa Lundh för för licentiat- och doktorsavhandlingar

Gästprofessorer, gästforskare
- utbetalning av arvode för utländsk gäst
1. Ann-Charlotte Dahmm

I

Inköpssystemet
1. Ann-Charlotte Dahmm
1. Annika Wahlström-Idegård
1. Sektionsadministratörer
1. Kajsa Lundh för doktorander

Internfakturor
1. Ann-Charlotte Dahmm
2. Annika Wahlström-Idegård
3. Katarina Danielsson

Inventarier/möbler
1. Ann-Charlotte Dahmm

Institutionsråd
- kallelse, underlag, protokoll, expediering av beslut
1. Administrativ chef

K

Kalkyler
- Externa medel, Intern handel
1. Katarina Danielsson
2. Ann-Charlotte Dahmm

Korrigeringar/omföringar
- av lönekostnader, av övriga kostnader
1. Katarina Danielsson
2. Annika Wahlström-Idegård
3. Ann-Charlotte Dahmm

Kundfakturor (se Externa fakturor)

L

Licenser
1. Daniel Nilsson

Lokaler
1. Administrativ chef
2. Hanna Strandner Rice

Läkarvård/läkemedel
-ersättning
1. Hanna Strandner Rice
2. Kajsa Lundh, doktorander

Löner
1. Hanna Strandner Rice
2. Kajsa Lundh (doktorandanställda)

M

MFS-handläggare (MFS = Minor Field Studies)
- ansökningar, beslut, avrapportering, information
1. Anneli Eriksson

N

Nycklar/kort
- rekvisition
1. Hanna Strandner Rice

NOR
dvs utmärkelser för ”nit och redlighet”
1. Hanna Strandner Rice

O

Ordino – timredovisningssystem
- support
1. Katarina Danielsson

- verksamheter, kurser
1. Administrativ chef
2. Katarina Danielsson

- personaluppgifter
1. Hanna Strandner Rice

- kursbudgetfrågor
1. Anneli Eriksson

P

Personal – alla utom doktorander
- förordnanden, tjänstledigheter
- pension, delpension
1. Hanna Strandner Rice
2. Administrativ chef

- lönekonteringar
1. Katarina Danielsson

Personalkatalog (GU)
telefonuppgifter/sektion/placering
1. Hanna Strandner Rice

Projektadministration
- GU:s och FEK:s regler för externa medel
- bistå med underlag till offert
- bistå med underlag inför ansökan om medel
- bistå vid beräkning av budget
- underlag till och fakturering av uppdrag
- underlag till och rekvisition av bidrag/anslag
- löpande uppföljning och kontroll
- underlag inför redovisning till givare

1. Katarina Danielsson
2. Annika Wahlström Idegård
3. Ann-Charlotte Dahmm

Parkeringstillstånd
- fördelning av tillstånd
1. Hanna Strandner Rice

- lån av gästtillstånd
1. Ann-Charlotte Dahmm

R

Rehabilitering
1. Hanna Strandner Rice

Remissyttranden
1. Administrativ chef
1. Patrik Ström
 

Reseräkningar
1. Ann-Charlotte Dahmm

S

Sektionsledning
- kallelse, underlag,minnesanteckningar
1. Hanna Strandner Rice

Semester
1. Hanna Strandner Rice
1. Kajsa Lundh (doktorandanställda)

Sjukfrånvaro/föräldraledighet
1. Hanna Strandner Rice
1. Kajsa Lundh (doktorandanställda)

T

Telefon/fax
1. Ann-Charlotte Dahmm

TimeEdit
1. Kerstin Eskhagen
2. Daniel Nilsson
1. Kajsa Lundh (doktorandanställda)
1. Karin Cederholm (Ekonomprogrammet)
1. Sektionsadministratörerna

Wivann Hall är fakultetsansvarig för Time Edit.

Trådlöst nätverk (GUWLAN)

1. Hanna Strandner Rice

U

Utbildningskommittén
- kallelse, underlag, protokoll, expediering av beslut
1. Anneli Eriksson

Utskriftsadministratör
1. Ann-Charlotte Dahmm

Utskriftsvärdar
J3. Kerstin Eskhagen
J4-J5. Maria Persson
J6-J7. Anne Herling
J8-J9. Emma Fröjd
D6. Wiviann Hall
L3. Heléne Larsson

V

Visitkort
1. Ann-Charlotte Dahmm

W

Webb
- övergripande ansvar för institutionens webbplatser
1. Malin Tengblad 

- intranet, allmänt
1. Malin Tengblad

- om information till studenter
1. Anneli Eriksson

- om kurser, schema m m för grundkurser
1. Kerstin Eskhagen 
2. Daniel Nilsson
För Ekonomprogrammet: 1. Karin Cederholm

- om studier på forskarnivå
1. Kajsa Lundh

- om sektioner och kurser på avancerad nivå 1. Institutionsadministratörerna inom respektive sektion
 

Utbildningsadministration


Studier på forskarnivå
- information om studier på forskarnivå, ansökningar, kursadm., schema, adm av individuella studieplaner, adm av disputation, adm av lic-sem, registrering av resultat i LADOK, adm av seminarierna i forskarutbildningen
1. Kajsa Lundh


Grundutbildning

Alla kurser
- studievägledning, enskild och kollektiv
- antagning, registrering
- behörighetsbedömningar
- tentamen på annan ort
- speciella behov för studenter med funktionshinder
- tillgodoräknanden
- utbildningskatalogen (GUBAS)

1. Anna Karin Hasselblad
2. Anneli Eriksson

1. Karin Cederholm - Ekonomprogrammet
2. Karin Magnusson - Ekonomprogrammet

Planeringstal kurser
1. Anneli Eriksson
1. Karin Cederholm - Ekonomprogrammet

Kursplaner
- ta fram underlag till ny kursplan
- expediera beslut om kursplan
- uppdatera gällande kursplaner
- granska kursplaner
1. Kerstin Eskhagen, Daniel Nilsson
2. Karin Cederholm - Ekonomprogrammet
3. Respektive kursadministratör

Sammanställer tentamensscheman
1. Kerstin Eskhagen
1. Karin Cederholm - Ekonomprogrammet
 

Kurser på grundnivå
- studieplaner, schema, info till stud/lärare
- praktikfall, skriver ut/sammanställer/arkiverar
- tentamina, skriver ut/sammanställer/arkiverar
- registrering av resultat i LADOK (Ekonomprogrammet)
1. Kerstin Eskhagen
2. Daniel Nilsson
1. Karin Cederholm - Ekonomprogrammet
2. Heléne Larsson - Ekonomprogrammet

Kurser på avancerad nivå
- studieplaner, schema, info till stud/lärare
- tentamina, skriver ut/sammanställer/arkiverar
- uppsatser/sammanställer/arkiverar
- registrering av resultat i LADOK
1. Institutionsadministratören inom resp. sektion
1. Jenny Andersson för MATIX
1. Masterprogram, se Graduate School

Ekonomprogrammet
- studievägledning, enskild och kollektiv (Ekonomprogrammet), antagning, uppföljning, studieuppehåll/avbrott
1. Karin Magnusson
2. Karin Cederholm

Logistikprogrammet
-studievägledning, enskild och kollektiv, antagning, uppföljning, studieuppehåll/avbrott
1. Anna Karin Hasselblad

Uppdragsutbildning
- GU:s och FEKs regler för uppdragsutb
- bistå vid beräkning av budget
- underlag till och fakturering av uppdrag
- löpande uppföljning och kontroll
1. Kristina Jonäll
2. Katarina Danielsson

- administration av kursplaner
- registrering och rapportering i LADOK
1. Daniel Nilsson
 

 

Sidansvarig: Malin Tengblad|Sidan uppdaterades: 2017-03-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?